Református templom

 

A messziről érkező vándoroknak évszázadok óta útmutatója és támpontja volt a református templomunk, mely méltóságteljesen és büszkén magasodik az ég kékjébe. Impozáns épületének története őrzi az évszázadok emlékeit, nyomait és történeteit. A nagykőrösi református templom tornya 62,5 méter magas, ezzel

Pest megye legmagasabb épülete,

mely lassan egy évezrede templomos hely. A reformáció már a XVI. század közepén megjelent a mezővárosunkban. A református gyülekezet megalapítása 1545 tájára, Szegedi Kis István reformátor működésének idejére tehető, így ez a dátum szerepel a pecsétnyomóban is. Az itt lévő akkori templomot a két felekezet a kezdeti évtizedekben közösen használta, majd a protestánsok 1560 táján külön oratóriumot építettek maguknak, közvetlenül az öreg templom északi falához, mintegy oldalhajóként. Ez a templom legrégibb látható részlete. A sokáig városi tűzvédelmi feladatokat is ellátó torony 1907-es megmagasításával és kialakításával nyerte el mostani alakját. A város összképét igen meghatározó jellegzetes formáját Sándy Gyula és Foerk Ernő építészek álmodták meg, mely pályamunkájuk neve a

„Kakas” jeligét viselte,

utalva az evangéliumi csillag alatti toronydíszítésre. Az első toronyórát 1693-ban hozatták Bécsből. A toronyban jelenleg három harang „lakik”, melyek közül 1787-ben készült a legöregebb. Ez a város legnagyobb harangja, míg a torony másik két harangja 1924-ben készült el. A templomkertben látható Arany János és a Vén gulyás szobor, mely Strobl Alajos szobrászművész kézügyességét dicséri. Arany János alakja magasodik a gulyás fölé, emlékeztetve az utókort a költő két, a gulyást megörökítő alkotására. A szobor mögött a mai, a költő nevét viselő általános iskola egykoron a főgimnázium épülete volt, ahol Arany 1851 és 1860 között a magyar nyelv és irodalom, a latin és görög nyelvek legendás tanára volt.

Hit, nevelés, oktatás és kultúra,

megannyi fontos mérföldköve a magyarságnak, mely egy helyen, városunk szívében él és lüktet. Várjuk Önöket is e nevezetességek megismerésére, hiszen a múltunk velünk együtt él!

Elérhetőség:

2750 Nagykőrös, Szabadság tér