Kulturált Települési Környezet Díj

Múlt év végén Nagykőrös Város Önkormányzatát a Kulturált Települési Környezet Díjjal ismerték el. Az átadásra készült méltatást az alábbiakban olvashatják.

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 2020. évben a Kulturált Települési Környezet Díjat Nagykőrös Város Önkormányzatának adományozza Nagykőrös Hősök tere és környezetének több éves felújításáért, fejlesztéséért.

Az elmúlt évtizedek technikai fejlődése, a gépjármű forgalom növekedése fokozatosan kiszorította a központból a piacot, majd egyre inkább a zöld és pihenőfelületeket is, és lassacskán kiszorultak saját településük főteréről az itt élők is. Ezért szükségessé vált a Hősök tere rehabilitációja. A 2011 óta folyó tervezés és kivitelezés ütemét a ráfordítható forrás is meghatározta. A Hősök tere rekonstrukciója végül 2017-18. évben, az Önkormányzat saját finanszírozásában valósult meg.

A tervezés során a tér szerkezetét az annak súlypontjában elhelyezett emlékmű határozta meg, amely az avatás óta eltelt közel egy évszázad alatt is megőrizte kiemelkedő szerepét.

Megnövelt és egységesített zöldfelületek kerültek kialakításra, a faállomány ifjítására is sor került. A tér négy fő tengelyében egy-egy, az egykori városkapukat szimbolizáló építmény került felállításra egyedi technikával elkészített kerámiatáblákkal, amelyeken a település életében szerepet játszó személyek, események, történések egyfajta kultúrtörténeti összegzésként kerültek megjelenítésre. A sétányok metszéspontjait a település egykori pecsétjének felnagyított, gránitban megörökített lenyomatai díszítik. A tér nyugati részét a református hitélethez kapcsolódó intézmények, templom, iskolák, főiskola övezi, ezért természetes módon helyet kapott is néhány, a kálvinizmushoz kapcsolható kézművészeti alkotás, mint a reformáció 500 éves évfordulójának emléket állító Kakasos oszlop, avagy az Arany János idézettel díszített ivókút.

A tér keleti részén lévő fejlesztés a már ott lévő II. világháborús és az 1956-os, valamint a kuláküldözés áldozatainak emléket állító alkotásokat méltó környezetbe helyezte, de a mindennapi használhatóságot is biztosítja. A Római katolikus templom településképi jelentőségét hangsúlyozandó új gyalogos főtengely került kialakításra. A templom előtti zöldfelületen egy bibliai idézettel és a szentháromságot jelképező összefonódott halakkal díszített szökőkút is megvalósult, ami mellett a jövő generációjára is gondolva egyedileg formált játszó sziget létesült.

A felújított tér körül rendezésre került a gépjárművek parkolási rendje is, ami szervezettebbé és biztonságosabbá tette a közlekedést mind a gyalogosok, mind a kerékpárosok és gépjárművel közlekedők számára is.

A fejlesztés eredményeként e frekventált elhelyezkedésű, de eddig alul-hasznosított térrész mindamellett, hogy megőrizte az itt álló alkotások sugallta méltóságot, a település kedvelt pihenő- és találkozóhelyévé vált.

Az Önkormányzat az elmúlt évek során végrehajtott komplex településfejlesztési tevékenysége példaértékűnek nevezhető.

Ha foglalni szeretne