Kőrös-ér

A híres nagykőrösi Gát hatalmas kiterjedését a kéklőn fénylő Kőrös-ér választja ketté, melynek partját sorra kísérik az égbe törő fák sorai. Idillikus, csendes, séta- és pihenőhelyként is funkcionáló területe ez városunknak. A láp- és mocsárrétek, fűzligetek, kőrises erdőfoltok kísérte ér a város összképének szerves részét képezi, hiszen a település több pontján is felbukkan rejtett kis utcák árnyékában, így adva

hamisítatlan alföldi jelleget az „zöld oázisnak”.

A víz az egyik legnagyobb kincs, melyet féltőn őrzünk mi nagykőrösiek is. A Kőrös-ér nem csupán ilyen természeti érték, hanem kiemelkedő élőhely-együttes is, ahol a növények és állatok nagy faj- és egyedszámú megjelenése csak fokozza városunk egyetlen vízfolyásának különlegességét. Állandó állatai, így a mocsári teknősöket, kacsákat és békafajokat minden kőrösi ember ismeri, hiszen nincs olyan napszak az egész évben, mikor ne látnánk kirándulókat ezen az érintetlen területen. Emellett mocsaras vízinövényei kiemelkedőek, melyek védettek.

Az igazi Alföld eme éke, a fákkal szegélyezett pusztában csendesen kanyargó „erecske” közvetlen kapcsolatban van nem csupán a pusztai növénytársulásokkal, hanem a szabadtéri legeltetett állatok csordáival éppúgy, mint a táj elengedhetetlen részeiként is tekinthető tanyavilággal. Ezen

értékek összessége a nagykőrösieket is elvarázsolja,

melyre mind büszkék vagyunk. Ha tehetik, keressék fel a Kőrös-ér kanyarulatait, mely a Tiszába ömlését megelőzően városunkban is „tiszteletét teszi” mindannyiunk örömére.