Arany-út nagykőrösön!

Mottó: „Lábad nyomába lépek elmerengve” – Juhász Gyula: Arany nyomában

Ismerje meg ön is az Arany-emlékeket Nagykőrösön! Fedezze fel helyi idegenvezető közreműködésével az Arany-utat!

Arany János, a nemzet nagy büszkesége, a 19. század költőóriása életének csaknem egy évtizedét Nagykőrösön töltötte. Az ő emlékét őrizve készült el az Arany-út élményprogram, amely a költő nagykőrösi tartózkodásának emlékein kalauzolja végig az érdeklődőket. Hamisítatlan kisvárosi hangulat, és persze műemlékek, irodalmi csemegék várják Arany János tisztelőit, az irodalom iránt érdeklődőket.

A séta alatt nemcsak a Toldi íróját, a jeles balladaköltőt ismerhetjük meg közelebbről, hanem azt a várost is, amely a 19. század második felében a kor jelentős tudósait egy intézménybe, a református főgimnáziumba vonzotta. „A fél Akadémia Nagykőrösön lakik” – írta Arany egyik levelében sógorának, Ercsey Sándornak. A nagy tanári kar szellemi öröksége máig pezsdítően hat a város kulturális életére.

Az Arany-út állomásai:

1. Arany-emlékfa: az Arany János Közérdekű Muzeális Gyűjtemény előtti parkban.

2. A nagy tanári kar: Varga Imre alkotása az Arany János Közérdekű Muzeális Gyűjtemény előtt (Ceglédi út 19.). „Az volt ám a tanári kar! A Fiastyúkban nincs annyi csillag, mit akkor Nagykőrösön volt.” (Jókai Mór)

3. Arany-emlékek az Arany János Közérdekű Muzeális Gyűjtemény anyagában (Ceglédi út 19.) Dezső Kázmér, egykori országos hírű polihisztor polgármesterünk 1927-ben saját gyűjteményének felhasználásával alapította meg a múzeumot, mely a második világháborút követően az egykori kaszárnya épületébe költözött.

4. Arany János-emlékpad: Felirata: „Itt állott az a ház, amelyben Arany János Nagykőrösre költözésekor, 1851. október végén november 10-ig Mentovich Ferencnél megszállt. (Hősök tere)

5. Arany János családja körében című szoborkompozíció: A szoborkompozíciót Szabó György Munkácsy-díjas helyi szobrászművész készítette a család egyetlen, 1863-ban készült fényképfelvétele alapján. Arany János alakja mellett feleségét, Ercsey Juliannát, fiukat, Arany Lacit, lányukat, Arany Juliskát és annak vőlegényét, Széll Kálmánt láthatjuk. A család őrző szeme mindig kíséri a téren pihenőket és sétálókat, így emlékeztetve az erre járókat múltunk nagy pillanataira, a költő elévülhetetlen érdemeire és Nagykőrös egyik ékkövére, a több mint tízezer virággal díszített Hősök terén.

6. Arany János Református Gimnázium, Technikum és Kollégium: Ebben az intézményben, de a szomszédos épületben tanított 9 évig Arany János a nagy tanári kar legfényesebb csillagaként. Sétapálcáját a gimnázium kegyelettel őrzi, és a muzeális gyűjtemény mutatja be. (Hősök tere 6.)

7. A professzori lak helyét, Aranyék harmadik, egyben utolsó nagykőrösi lakóhelyét őrző tábla. Biczó Géza rajzának dombormű-változatát Molnár Elek készítette. (Hősök tere 8.)

8. Arany János Református Általános Iskola és Óvoda: Az épület déli, még torony nélküli szárnyában tanított Arany János, mivel a szomszédos új gimnázium felépültéig, 1902-ig, itt működött a gimnázium. (Hősök tere 8.)

9. Arany János és a vén gulyás. A szobor alkotója Stróbl Alajos. A református templom kertje. Arany János bronz mellszobra alatt a hatalmas hófehér mellékalak Csonka Márton gulyást és kutyáját ábrázolja. Marci bácsit több alkotásban is megénekelte Arany, így a nevezetes temetési szertartást is. A talapzaton futó fríz éppen ezt örökíti meg. A vén gulyás című versből vált híressé ez a sor: „Hej, Nagy-Kőrös híres város.”

10. Aranyék lakóháza: A falán lévő emléktábla szerint e helyen állt a ház, amelyben nagykőrösi tanársága első éveiben (1851-1852) lakott Arany János. (Dalmady Győző u. 3.)

11. Aranyék második lakóháza: Itt írta nagykőrösi balladáinak nagy részét. (Arany János utca 27.)

12. Dr. Törös László emléktáblája egykori lakóházán: Az Arany János Nagykőrösön című könyv szerzője, évtizedeken át az Arany János Társaság elnöke volt. (Kecskeméti út 8.)

13. Arany sírversei a református temetőben: Évszázadokra visszanyúlóan szolgál ez a hely temetőként. A sok nevezetes látnivaló közül kiemelkedik az a néhány sírvers, amelyekkel Arany János tisztelte meg a kollégái, szomszédjai, jó ismerősei elhunyt hozzátartozóit (Szász Polyxéna, Bordács Dániel, Károlyi Sámuel, Kupai Kovács Mihály síremlékein olvashatók ezek).

Időtartam: igény szerint

Bővebb információkért, az Arany–út élményprogram foglalásával kapcsolatosan keresse a Nagykőrösi Turisztikai Pont bármelyik elérhetőségét:

Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
Telefon: 06-20/950-9560
Mail: muzeum@korosikultura.hu

Látogasson el hozzánk és mi segítünk megszervezni a kirándulását!

Ezt az élményprogramot a kirándulása előtt minimum 3 nappal tudja lefoglalni.

Ha foglalni szeretne