Arany János Református Általános Iskola épülete

Városunkban a reformáció igen hamar nyitott szívekre talált. A protestantizmus alapelve kezdettől fogva az volt, hogy az evangélium üzenetét, a belőle fakadó életszemléletet ne csak a szószékről, hanem az iskolák működtetésével is terjessze, mert az ember a kultúra működésével is istentiszteletet végez. A reformáció hatása igen korán elérte városunkat. A kalocsai érsek és a váci püspök biztos helyre húzódott a hódító török elől, ami viszont ebben a térségben a reformáció terjedésének kedvezett, tekintettel arra, hogy a török hódító hatalom volt ugyan, de nem volt térítő hatalom. A gyülekezet és az iskola alapításának pontos körülményei homályba vésznek. Hagyományosan az 1557. évet szokták a nagykőrösi református gimnázium alapítása évének tekinteni. A rektorok névsora 1630-tól kezdve maradt fenn, a diákoké pedig 1632-től. A középfokú oktatás mellett hasonlóan nagy hangsúlyt helyezett mind az egyházközség, mind a város az alapfokú oktatásra, a népiskolákra. 1740-ben már említés történik alszegi, középső és felszegi iskolákról. Az 1800-as évekre a városi és az egyházi iskolák együttesen szolgálták a mai értelemben vett közoktatás ügyét. A teljes ívű református szellemű oktatás a tanítóképzővel volt teljes. Alapítása 1839-ben történt meg, az itt végzett diákok az egész ország területén messze vitték az iskolájuk jó hírét. Szívesen is jöttek ide a fiatalok tanulni. Az 1948-ban bekövetkezett államosítás hetven tanárt és teljes felszerelésével együtt ötvennégy iskola osztályt szakasztott el az anyaszentegyháztól. Visszavételükre a rendszerváltás után kerülhetett sor. A három intézményből az általános iskola és a gimnázium Arany János nevét viseli és jelenleg is a Nagykőrösi Református Egyházközség a fenntartója. A mai Arany János Református Általános Iskola és Óvoda főépülete a hajdani főgimnázium épületében kapott helyet a város szívében, főhomlokzatával a templomkertre nézően. Mai formáját 1912-ben nyerte el, amikor is Szarvas György neves helyi építész tervezésével az új gimnázium szecessziós stílusában alakították át a külső megjelenését. A bejárat fölé magasodó, szintén az új gimnáziuméra emlékeztető tornyát is ekkor kapta. Az intézménynek további három, régi, patinás épületben működő oktatási-nevelési helye van a városban.

Elérhetőség:

06-53/350-894
aranyrefisk@aranyj-nkoros.sulinet.hu
2750 Nagykőrös, Hősök tere 8.